Tildelingar 2012 Norsk kulturfond - Kulturrådet

Sub Scene konsertvirksomhet 2013 ... Ragnarok. Aschehoug. Carmona-Alvarez, Pedro. Og været skiftet og det ble sommer ... Thor Warberg: Anders Askevold.

- Dokumen Terkait

Tildelingar 2012 Norsk kulturfond - Kulturrådet

Sub Scene konsertvirksomhet 2013 ... Ragnarok. Aschehoug. Carmona-Alvarez, Pedro. Og været skiftet og det ble sommer ... Thor Warberg: Anders Askevold.

Norsk kulturfond - Kulturrådet

SUB SCENE - KONSERTER 2012. 200 000. SWING'N'SWEET ... INGEBJØRG KOSMO OG THOR INGE FALCH -. SANGER AV OLE ... RAGNAROK. TRANSIT.

Endringsdokument for norsk utgave av ICD-10 2011-2012

Merk: Konsulter om ønskelig merknad om kapittel III i Opplæring ICD-10. Merknaden endres til: ... L88 Pyoderma gangrenosum. Linjen i ... hovedsakelig statistiske formål når det er mer hensiktsmessig å registrere én enkelt kode. For øvrig skal.

6-2017 Lukt og smak i norsk drikkevann - Norsk Vann

6-2017 Lukt og smak i norsk drikkevann (LOSiNOR). Prosjektet er planlagt som et spleiselag mellom deltakende kommuner/vannverk, leverandører/produsenter ...

PMR og AT - Norsk Revmatikerforbund

minner ikke umiddelbart om PMR. Etter hvert utvikler pasientene de typiske symptomer slik at diagnosen kan stilles. Vanligst er stivhet og smerter i kroppsnære ...

Norsk entomologisk forening

Laboratory, Univ., Blindern, for the most valuable support and help he has extended ... r4,j (3rd long), m1 2 and m: (4th long): cu, and cu, (5th long);. 2nd a (6th long). ... )during onas rest by two evils: their stings and their un- bearable sound. ... Tmporae with broad with flat whi'te soal'eis, blbilenmded with some !darker ones.

norsk ortopedpost - Legeforeningen

5. mar 2012 ... Nytt om navn: Bilder farge - 300dpi - 4 x 5cm. (bilder med dårligere ... Tlf: 24 05 66 00 • Faks 24 05 67 85 • E-post: [email protected] • www.medinor.no ... i caput. En fraktur som har frak- ... -herav åpne osteosynteser (ORIF) minimum. 10 ... Kode. -20. Tekst. Trombose- profylakse ved kirurgi. Vilkår nr.

Kompetansekartlegging BTV - Norsk kulturskoleråd

Det er viktig at det er rektorenes vurderinger av kulturskolens kompetansebehov som ligger til grunn i denne rapporten, ikke pedagogenes følte behov.

Pilotstudie - Norsk leonberger klubb

Gonioskopi. Spaltelampe Biomikroskop. Kowa SL14/ Bærbar Keeler. 19 mm Koeppe linse. 0,5% proxymetacaine hydroklorid. Polyakrylisk syre gel 0,2mg/kg.

Alltid beredt til hva? Etableringen av norsk ... - UiO - DUO

Side 11: Scouting is not soldiering tegnet av Robert Baden-Powell. ... Powell, den siste av Tim Jeal i 1989.23 Den direkte foranledningen til Jeals biografi, var ...

Lang QT-tid syndrom - Norsk Sykepleierforbund

Når du har vervet 10 nye medlemmer – send e-post ... ICD. Kode Tekst. Vilkår. Kode Tekst. Vilkår. K78. Atrieflimmer/flutter r. I48. Atrieflimmer/flutter.

icd-10 norsk utgave - Det odontologiske fakultet

ICD-10 NORSK UTGAVE. Utarbeidet av: Professor ... C03.1 Ondartet svulst, gingiva i mandibula. C04 Ondartet ... D10.3 Godartet svulst i annen del av munnhule.

Lukt og smak på drikkevann - Norsk Vann

Nasjonalt folkehelseinstitutt, Postboks 4404 Nydalen, 0403 Oslo. Tlf: 22 04 22 00. Sentral litteratur på internett: http://www.fhi.no/artikler/?id= ...

MONS 18 Møte om norsk språk - NTNU

29. nov 2019 ... norsk og engelsk i akademia (NINjA). ... Søket kan ta ... Inventories Words and Sentences (CDI II) (Fenson et al., 2007; Kristoffersen & ...

Behandlingsmetoder som er i bruk i Norge, for å ... - Norsk Vann

Mesofil. Temperaturområde mellom 30 og 40 °C. Pasteurisering. Oppvarming til minimum 70 °C i minst 30 minutter. Råslam. Slam som ikke er stabilisert og/eller ...

Endringsdokument for norsk utgave av ICD-10 2019-2020

26. sep 2019 ... Kommentar: Kode som har manglet i norsk utgave. Legges til i datafil. ... planlegging/helsefaglige-kodeverk/icd-10/Sider/default.aspx. Blå farge viser tekst ... Det finnes ikke KLL med T-celler, kun B-celler. E05 Tyreotoksikose ...

tidsskrift for norsk barnelegeforening 2018; 36 (3 ... - Legeforeningen

3. mai 2018 ... ICD-10. På godt og vondt – symptomer levde uklassifiserte og ... galle: Kolecystitt og kolelitiasis, hepatisk steatose, forhøyet bilirubin i blod.

Endringsdokument for norsk utgave av ICD-10 2018-2019

1. jan 2019 ... K58.1 Irritabel tarm-syndrom med hovedsakelig diaré [IBS-D]. Ny kode fra WHO. K58.2 Irritable bowel syndrome with predominant constipation.

Norsk Standard for anestesi 2016 - NAFWeb

enklere inngrep på ellers funksjonsfriske pasienter (ASA I og II), forutsatt at anestesilege har klarert pasienten for anestesi og kan tilkalles ved behov.

strike-slip - Norsk Geologisk Forening

contractional tectonics, wrench tectonic regimes imply an approximately constant-area strain path in ... movement produces arrays of strike-slip faults, aften in.

Håndbok i ergonomi.pdf - Norsk olje og gass

God ergonomi på arbeidsplassen innebærer at arbeidet er fysisk tilrettelagt og hensiktsmessig organisert. Det er viktig med god tilrettelegging også for de som har ...

Standarder for norsk statistikk. Klassifikasjon av sykdommer ... - SSB

Klassifikasjon av sykdommer, skader og dødsarsaker - norsk utgave av ICD-9 - utkommer i to hefter. Første hefte ... kapittel XVIII eller i den nordiske alternative [-kode i 1 i Systematisk del. ... Amputasjon, traumatisk, av labia,. (majora) (minora), komplisert. 10. 885. 897. 896.3 ... "pleuropneumonia-like organisms" IL PPLO].

NORSK GEOLOGISK TIDSSKRIFT THE PRECAMBRIAN HOLUM ...

The Precambrian Holum granite, an elongate pluton· 90 km2 in ... One thousand points were counted on each slab. ... piece) to foliated granite (top piece).

Cheating in Online Games - Norsk Regnesentral

known cheats for some selected online games has been surveyed. Some possible ... time, like it's done for Counter Strike and Warcraft III [17,14]. Some games ...

Marin fauna i Gaulosen - Trondheimsfjorden - Norsk institutt for ...

1. des 2014 ... Järnegren J, Forsgren E, Sneli J-A 2014. Marin fauna i Gaulosen –. Trondheimsfjorden. Et foreslått marint verneområde - NINA Rap- port 1097.

Norsk Gynekologisk Endoskopiregister - NGER Årsrapport for 2018 ...

26. sep 2019 ... Ved laparoskopi er salpingektomi den vanligste prosedyren. Dette viser at dette er blitt en standard prosedyre ved hyste- rektomi samt ved ...

Innføring i norsk fonologi - BORA - UiB - Universitetet i Bergen

Målet med denne boka er å gi en innføring i de viktigste trekkene ved norsk fonologi. Den vil derfor konsentrere seg om trekk som vi finner i mange dialekter, ...

Norsk kvalitetsregister for leppe- kjeve-ganespalte - Helsedirektoratet

Oppholdet må ha registrert ICD-10-kode(r) listet i tabell 2 som hovedtilstand, ... EHC 60. EHC 99. ECB 15. Annet. EJC 20. EBA 00. EBA 10. DCA 10. DCA 20.

Carbon Steel Comparison Tabel - Norsk Stål

IS. JIS 3101. JIS 3106. ISO 630. ASTM. S185. S185. Fe 310-0. St 33. A 33. Fe 320. A 320. 13 00-00. SS 330. FE 310. S235JR. Fe 360B. St 37-2. E24-2. Fe 360 B.

10 tips til bedre klipping og sortering - NSG - Norsk Sau og Geit

Forfatter. Ole G. Hertzenberg, NSG. Sammendrag. Måten klipping og sortering av ull utføres på har stor betydning for industriens betalingsvilje og dermed for ...

Faglig forsv 135x200 ORIG.indd - Norsk Sykepleierforbund

Det betyr at den enkelte sykepleier har et selvstendig ansvar for forsvarlig yrkesutøvelse. Ifølge lovverket har eiere og ledere systemansvaret for at virksomheten ...

Inviter insektene på hotell - Fagbladet Økologisk Landbruk - Norsk ...

▻ http://underberget.bloggspot. no. Hotellet bør plasserer på en rolig plass og i nærheten av der insektene finner mat. Foto: Toril. Skogaker ...

english deutsch français nederlands dansk íslenska norsk ... - Ikea

pada selimut, kotak produk atau permukaan lain ... kaca terbaja. Kendalikan dengan berhati-hati! Tepi ... Tempatkan kaca di atas selimut, kotak produk atau ...

Årsrapport for utslipp 2014 Balder / Ringhorne ... - Norsk olje og gass

INNLEDNING .................................................................................................................................................... 1. 1. FELTENES STATUS .

Ulasan Stat. Gender 2012 -- 16 Oktober 2012 - Kementerian PPPA

Distribusi penduduk menurut kelompok umur dan jenis kelamin ... C. Komposisi Penduduk. 1. ... Rasio Jenis Kelamin Penduduk Indonesia, 2009-2011. 2009.

Filed: 2012-12-21 EB-2012-0451 Exhibit A Tab 3 ... - Enbridge Gas

3 Jun 2013 ... and HP infrastructure supplying the GTA and to assist in understanding the location, function, and reliance on these important assets.