ICD-10: Den internasjonale statistiske ... - Direktoratet for e-helse

Vi anbefaler sterkt at du bruker http://finnkode.ehelse.no som hele tiden har oppdatert versjon av. ICD-10 og andre kodeverk. Spørsmål vedrørende medisinsk ...

- Dokumen Terkait

ICD-10: Den internasjonale statistiske ... - Direktoratet for e-helse

Vi anbefaler sterkt at du bruker http://finnkode.ehelse.no som hele tiden har oppdatert versjon av. ICD-10 og andre kodeverk. Spørsmål vedrørende medisinsk ...

ICD-10: Den internasjonale statistiske klassifikasjonen av ...

ICD-10: Den internasjonale statistiske klassifikasjonen av sykdommer og beslektede helseproblemer 2015. Utgitt: 01/2015. Bestillingsnummer: IS-2277. Utgitt av ...

ICPC-2 - Direktoratet for e-helse

diagnoseterm i alfabetisk indeks har nå både en ICPC-2 og ICD-10 kode. Resultatet er at ... Vorte fingre B07, Virusvorte B07, Verruca vulgaris. B07, Verruca ...

Kodeveiledning 2019 - Direktoratet for e-helse

navn på samme sykdom, men det er bare én kode for sykdommen i ICD-10, G10. På ... EDC 34 Lukket reposisjon og immobilisering av fraktur av corpus mandibulae ... Inkl: akutt/temporær, nasal samt bruk av O2, bronkolytika eller steroider.

Kodeveiledning 2020 - Direktoratet for e-helse

30. jan 2020 ... 9 Retningslinjer for ICD-10-koding av ondartede svulster og svulster av ... prosedyrer/Retningslinjer-for-metoder-i-KNF---Elektronisk-versjon/.

Multiaksial klassifikasjon i - Direktoratet for e-helse

Multiaksial klassifikasjon i psykisk helsevern for barn og unge ... skal inkluderes, selv om det ennå ikke er en klar diagnose. Således kan både sykelig sjalusi.

NCMP-NCSP-NCRP 2019.pdf - Direktoratet for e-helse

AAE 10 Transsfenoidal ekstirpasjon eller reseksjon av intrakraniell lesjon. AAE 20 ... Substans man stimulerer med angis med ATC-kode ... FPFE44 Avlesning og tolking av fjernrapporterte data fra pacemaker og ICD ... PJB Ligatur av lymfekar.

Fysisk sikring av områder og utstyr - Direktoratet for e-helse

20. sep 2018 ... Formål. Hindre uautorisert adgang til utstyr benyttet for behandling av helse- og personopplysninger. Faktaarket omhandler kun fysisk sikring ...

Medisinsk koding - Helse Sør-Øst RHF

8. feb 2013 ... I Norge, som i de fleste andre land, brukes ICD-10 for koding av ... kan forenkle søk etter riktig kode gir for eksempel et søk etter lungebetennelse 95 treff. ... Siden juni 2010 har NHS stilt krav om at sykehus årlig skal levere ...

og endetarm - Helse Nord RHF

29. okt 2012 ... Noen pasienter har ICD 10-diagnoser som gjelder annen kreft i ... sykehus er det praksis for å kode med kreftdiagnose C18-C20, også ved kontrollene. ... Dersom residiv ikke påvises, anbefales ikke rutinemessig laparatomi.

Gonoré - Helse Bergen

KVA ER GONORÉ? Gonoré er ein seksuelt overførbar infeksjon som skuldast bakterien Neisseria Gonorrhoeae. Bakterien kan gje infeksjon i urinrøret på menn, ...

Prednisolon - Helse Bergen

Prednisolon virker dempende på immunapparatet og brukes mot en rekke sykdommer der immunforsvaret i kroppen forårsaker eller forsterker symptomene. Innen.

Spesialitet: Hematologi - Helse Stavanger

Utdanningsplan for hematologi ved Avdeling for Blod- og kreftsykdommer (ABK). Stavanger Universitetssjukehus 2019. Spesialitet: Hematologi. Beskrivelse av ...

Foreldrehefte om eksem - Helse Bergen

Atopisk eksem / dermatitt er en kronisk, kløende betennelsesaktig hudsykdom, som forekommer hos barn og voksne, og er assosiert med astma og / eller høysnue ...

Utdanningsplan Helse Fonna ‐ endokrinologi

endokrinologi Helse Fonna; Haugesund Sykehus har vi valgt å vise til Overordnet utdanningsplan LIS2 indremedisin Haugesund Sykehus for det som er felles i ...

Epilepsi og autisme - Helse Bergen

Epilepsi eller autisme – EEG som verktøy ved diagnostisering. Behandling med legemidler. Kapittel 4 ... De Bleser L. Defining pathways. Journal of Nursing.

Samla styrepapirer - 13-1-2017.pdf - Helse Fonna

13. jan 2017 ... 2016 er førespeglar eit resultat på 30 millionar som er 10 millionar lågare ... Gjennomføre lokale pasienterfaringsundersøkingar på einingsnivå (post/poliklinikk), og ... 1130 unike innleggingar for skadar, traumar og følgjetilstandar (ICD 10 kode S og/eller T). ... Luftambulansetjenesten: noen operative aspekt.

Faglig rapportering 2009 - Helse Vest RHF

15. aug 2009 ... ICD-10 koder: h90.5 h91.9 h93.8 h83.3 h81.0 h91.1 h94.8 ... svimmelhet (ICPC-kode N17 og H82) som hoveddiagnose. ... Den vanligste årsaken til akutt vertigo er sykdommen benign paroksysmal posisjonsvertigo (BPPV).

Veiledende retningslinjer for diagnostisering og ... - Helse Stavanger

Nasjonal kompetansetjeneste for bevegelsesforstyrrelser (NKB) ved Stavanger universitetssjukehus har i samarbeid med Nevrologisk avdeling ved Oslo ...

Utfordringer i kommunehelsetjenesten i Helse Nord ... - Fylkesmannen

21. feb 2019 ... (PSHT) – samarbeid mellom UNN og utvalgte kommuner ... helse- og omsorgtjenestene -kommuneundersøkelsen mars 2018. • Sammenlignet ...

Utdanningsplan spesialitet Anestesiologi HUS - Helse Bergen

Avdelingens leger er organisert i fire bakvaktslag (Bakvakt i SOP, bakvakt innen ortopedisk anestesi,. Page 2. 2 bakvakt intensiv og bakvakt thorax) og fire ...

CT angiografi halskar og intracerebrale kar - Helse Vest RHF

14. mai 2019 ... Dette er fordi vi. SKAL ha med hele arcus, og avgangene mot hodet. Serie 3 skal være 30 sekunder etter serie 2. Page 4. CT angiografi halskar ...

CT hjerneslag med angiografi og perfusjon - Helse Vest RHF

8. mai 2019 ... CT pre- og intracerebrale kar: Valgfri. Med kontrast. Opptaksområde. Caput: Gjennom cerebrum. Angio halskar: Minimum fra ...

2018-04-08 Metodebok i håndkirurgi for Helse Nord -med ny bakside

8. apr 2018 ... 10 ortopediske utdanningskandidater også lærer håndkirurgi under sin spesialistutdanning ved UNN. ... Fraktur som viser tegn til sklerose og cystedannelser . ... Komplekse regionale smertesyndromer (ICD 10: Sympatisk refleksdystrofi og ... Ved substanstap kan n. cutaneus antebrachii medialis rami.

Veiledning til anleggelse av fastliggende subkutan ... - Helse Bergen

Bilde 1: Subkutane kanyler finnes i 1-stk. pakninger. Subkutane infusjons- sett har en 8 mm nål (svarende til en insulinpenn). Nålen er festet til en rund plate som ...

Anbefalt fremgangsmåte for sanering av MRSA ... - Helse Bergen

Anbefalt fremgangsmåte for sanering av MRSA-bærerskap. Versjon 1.0. Mars 2019. Hva er MRSA? Gule stafylokokker er en vanlig normalflorabakterie hos ...